Villkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Zevessa. På hela webbplatsen använder vi termerna "vi", "oss" och "vår" med hänvisning till Zevessa. Denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som den ger åtkomst till, erbjuds av Zevessa till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från vårt företag, deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av våra villkor som följer ("Villkor och villkor ", "Användarvillkor"), inklusive villkoren och policyerna som hänvisas till häri och/eller hyperlänkas till. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, individer som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på och använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal, kanske du inte kan komma åt webbplatsen eller använda dess tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dem.

Alla nya verktyg eller funktioner som läggs till i den här butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida då och då för att se om några ändringar har gjorts. Genom att fortsätta att komma åt eller använda webbplatsen efter att ändringar har lagts upp, accepterar du ändringarna. Vår butik finns på Shopify Inc. Detta företag förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ANVÄNDARVILLKOR FÖR NETBUTIK

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du har uppnått eller över åldern majoritet i din region, provins eller stat och har gett oss tillåtelse att tillåta dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål på något sätt, eller bryta mot några lagar i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive, men inte begränsat till, begränsning, upphovsrätt lagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i att dina tjänster omedelbart avslutas.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra att betjäna någon när som helst och av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och det inkluderar (a) överföringar över flera nätverk; och (b) ändringar som görs i syfte att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Din kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen via vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi kan inte hållas ansvariga om informationen som erbjuds på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller inaktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera mer omfattande, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Om du litar på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla vissa historiska data. Per definition är historiska data inte aktuella och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information som den innehåller. Du bekräftar att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – SERVICE OCH PRISÄNDRINGAR

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon prisändring eller någon ändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kanske bara är tillgängliga online via webbplatsen. Kvantiteterna av dessa produkter eller tjänster kan vara begränsade och deras retur eller utbyte kan vara strikt föremål för vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att presentera färgerna och bilderna på produkterna i butiken så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera noggrannheten av visningen av färger på din datorskärm. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon speciell person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi tillåter oss att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta försäljningen av alla produkter. Varje produkt- eller tjänsteerbjudande på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller skaffar kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller på samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig med den e-postadress och/eller faktureringsadress eller telefonnummer som angavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som vi tror verkar ha gjorts av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och deras utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIKA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller hanterar.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger dig tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som det är tillgängligt", utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan minsta godkännande. Vi är inte ansvariga för något som kan bero på eller vara relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på ditt eget gottfinnande och risk. Dessutom är det ditt ansvar att ta reda på villkoren under vilka dessa verktyg tillhandahålls av den eller de berörda tredje partsleverantörerna och att acceptera dessa villkor.

Vi kan även erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lansering av nya verktyg och resurser) . Dessa nya tjänster och/eller funktioner kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan omdirigera dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera deras innehåll eller noggrannhet, och vi garanterar eller tar inte heller något ansvar för innehållet eller webbplatser, eller annat innehåll, produkter eller tjänster från tredje parts källor.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion relaterad till dessa tredjepartswebbplatser. Vänligen läs dessa tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till samma tredje part.

AVSNITT 9 - FEEDBACK, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel som en del av ditt deltagande i tävlingar), eller om du, utan förfrågan från oss, skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om du är online, via e-post, per post eller på annat sätt (gemensamt kallat "Kommentarer"), ger du oss rätten att när som helst tid och utan begränsningar, för att modifiera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda i alla media alla kommentarer som du skickar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer i förtroende; (2) att kompensera någon för eventuella kommentarer; eller (3) svara på kommentarer. 7 Vi kan, men har ingen skyldighet att, ta bort innehåll och konton som innehåller innehåll som vi efter eget gottfinnande fastställer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker en parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte på något sätt får göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller immateriella rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte ska innehålla något olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är, eller försöka vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är fullt ansvarig för alla kommentarer du lämnar och för deras riktighet. Vi är inte ansvariga för några kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Överföringen av din personliga information till vår butik styrs av vår integritetspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄMNINGAR

Då och då kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden relaterade till beskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och produkttillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information, även att annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, och detta, när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information som anges i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till informationspriserna, förutom vad som krävs enligt lag . Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på Tjänsten eller någon relaterad webbplats kan definieras för att indikera att all information som erbjuds i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har modifierats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll:
(a) för alla olagliga ändamål; (b) att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon lokal förordning eller internationell, federal, provinsiell eller statlig reglering, regel eller lag; (d) att göra intrång eller kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att skicka in falsk eller vilseledande information; (g) att posta eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon webbplatsrelaterad webb, såväl som andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, kapa en domän, pressa information från, surfa, genomsöka eller skanna webben; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärderna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, såväl som andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot eventuella förbud mot användning.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar, garanterar eller representerar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, säker, försenad eller utan fel.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom att använda tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan dra tillbaka Tjänsten på obestämd tid eller avbryta den när som helst utan föregående meddelande. Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten, eller din oförmåga att använda den, sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom den tillhandahålls (såvida det inte uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet eller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång. Zevessa, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare ska inte hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller några direkta, indirekta, oförutsedda skador, bestraffande, speciella eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, intäkter, besparingar eller data, ersättningskostnader eller andra liknande skador, oavsett om det är kontrakt, skadeståndsansvar (även om vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av tjänsten eller någon tjänst eller produkt som använder den, eller något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i innehåll, eller någon förlust eller skada som uppstår från användningen av tjänsten eller något innehåll ( eller produkt) publicerats, överförts eller gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har blivit varnad för möjligheten att de inträffar. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Zevessa och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, fria från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part mot på grund av eller som ett resultat av ditt brott mot dessa villkor of Service eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar för den omfattning som tillåts enligt lag, och den icke-tillämpliga delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, utan att en sådan bedömning påverkar giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De förpliktelser och skulder som parterna ådragit sig före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal , för alla ändamål.

Dessa användarvillkor kommer att gälla om inte och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats. Om vi ​​finner eller misstänker, efter eget gottfinnande, att du bryter mot eller har brutit mot någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Du kommer då att förbli ansvarig för alla belopp som är skyldiga fram till och med uppsägningsdatumet, som ett resultat av vilket vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Varje underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor utgör inte ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor eller andra policyer eller driftregler som publicerats av oss på den här webbplatsen eller relaterade till tjänsten utgör hela förståelsen och avtalet mellan dig och oss, och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella oklarheter angående tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar.

AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänsterna till dig regleras och tolkas enligt lagarna på 88 avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine, IDF, 92200, Frankrike.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst tid på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att då och då kolla vår hemsida för att se om några ändringar har gjorts. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår webbplats och tjänsten efter att vi har lagt upp några ändringar i dessa användarvillkor, godkänner du dessa ändringar.

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor angående användarvillkoren ska skickas till oss på contact@zevessa. com