Gebruiksvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Zevessa. Op de hele site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" met betrekking tot Zevessa. Deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten waartoe deze toegang biedt, wordt door Zevessa aan u als gebruiker aangeboden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen.
Door onze site te bezoeken en/of iets van ons bedrijf te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan onze algemene voorwaarden die volgen ("Algemene voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") , inclusief de voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar wordt gehyperlinkt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaars en/of inhoudleveranciers zijn.Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de Website of de Diensten ervan gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de aanvaarding daarvan uitdrukkelijk beperkt.

Alle nieuwe tools of functies die aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele wijzigingen zijn gepost, accepteert u die wijzigingen. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN DE ONLINE WINKEL

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid in uw regio, provincie of staat heeft bereikt of overschreden en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige die van u afhankelijk is om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of de wetten van uw rechtsgebied schenden bij het gebruik van de Service (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging iate uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit (a) verzendingen over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten.Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken

U stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de Service, enig gebruik van de Service of elke toegang tot de Service, of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen ter illustratie opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de informatie op deze site onjuist, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van meer substantiële, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie die deze bevat bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 - SERVICE EN PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij we behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en het retourneren of ruilen ervan kan strikt onderworpen zijn aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven van de producten die in de winkel verschijnen. We kunnen echter de nauwkeurigheid van de weergave van kleuren op uw computerscherm niet garanderen. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, regio, geografie of bepaald rechtsgebied. We staan ​​onszelf toe om dit recht per geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Elk product- of serviceaanbod op deze site is ongeldig waar dit bij wet verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of op dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres.Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het bij de bestelling opgegeven e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer. We behouden ons het recht voor om bestellingen waarvan we denken dat ze door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst, te beperken of te verbieden. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor zie ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder de minste goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor wat dan ook dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools van derden die via de site worden aangeboden is geheel naar eigen inzicht en op eigen risico. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de betrokken derde partij(en) en deze voorwaarden te accepteren.

Het is ook mogelijk dat wij in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om hun inhoud of nauwkeurigheid te beoordelen of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen aan diezelfde derden te worden gericht.

SECTIE 9 - FEEDBACK, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment tijd en zonder beperking, om opmerkingen die u naar ons verzendt, te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken in welke media dan ook. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten die naar ons eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van de partij of deze voorwaarden U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier inbreuk mogen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal mogen bevatten, of een computervirus of andere malware mogen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons of derden te misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u indient en hun nauwkeurigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Overdracht van uw persoonlijke gegevens op onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen gerelateerd tot beschrijvingen, prijzen, acties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid van producten. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, zelfs om bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, en dit op elk moment zonder kennisgeving (inclusief na u uw bestelling plaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kan geen specifieke update- of verversingsdatum voor de Service of een gerelateerde website worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die in de Service of op een gerelateerde website wordt aangeboden, is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen ertoe aan te zetten om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om een ​​plaatselijke verordening of internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel of wet te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te plaatsen of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Service of een site gerelateerd web, evenals andere websites of internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen van, te bladeren, te crawlen of het web te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsmaatregelen van de Service of een gerelateerde website, evenals andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van gebruiksverboden.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, vertraagd of foutloos.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via deze aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.Zevessa, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele schade, punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs indien nalatig), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of enige service of product gebruikt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) gepost, verzonden of beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat ze zich kunnen voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal toegestaan ​​door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Zevessa en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en vast te houden , partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers vrijwaren van alle claims of eisen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, van derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van wetten of rechten van derden.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor voor zover volledig toegestaan ​​door de wet, en het niet-toepasselijke deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zonder dat een dergelijk oordeel de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantast.

SECTIE 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen zijn aangegaan vóór de datum van beëindiging, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als we, naar eigen goeddunken, constateren of vermoeden dat u een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt of heeft geschonden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of enig onderdeel daarvan) kunnen ontzeggen.
SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of andere bedrijfsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Service vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons, en regelen uw gebruik van de Service Ze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden. Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet tegen de opsteller worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij de Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van 88 avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine, IDF, 92200, Frankrijk.


SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN VAN GEBRUIK

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door onze website en de Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn gepost, gaat u akkoord met die wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@zevessa.com.

.