Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Zevessa. Op de hele site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" in verwijzing naar Zevessa. Deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten waartoe deze toegang biedt, wordt door Zevessa aan u als gebruiker aangeboden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hierin worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons bedrijf te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden" ), met inbegrip van de voorwaarden, bepalingen en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar wordt gehyperlinkt. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, verkopers, klanten, handelaren en/of contentproviders zijn. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot de Website of de Services gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding hiertoe uitdrukkelijk beperkt.

Alle nieuwe tools of functies die aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door de website te blijven bezoeken of te gebruiken nadat er wijzigingen zijn geplaatst, accepteert u die wijzigingen. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf levert ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om eventuele minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.

U mag onze producten op geen enkele manier gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of wetten in uw rechtsgebied overtreden wanneer u de Service gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat dit ook (a) verzendingen over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, enig gebruik van de Service of enige toegang tot de Service, of enig contact op de website via welke de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren. verstrekt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de op deze site aangeboden informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of op worden vertrouwd als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder meer substantiële, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie die deze bevat bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

PARK 4 – SERVICE- EN PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

DEEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en het retourneren of ruilen ervan kan strikt onderworpen zijn aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen de nauwkeurigheid van de weergave van kleuren op uw computerscherm echter niet garanderen. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We staan ​​onszelf toe om dit recht van geval tot geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Elk product- of serviceaanbod op deze site is ongeldig waar het wettelijk verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of anderszins verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of op hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen waarvan we denken dat ze door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst, te beperken of te verbieden. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

DEEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.

U erkent en stemt ermee in dat wij u toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor iets dat kan voortvloeien uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om u te informeren over de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de betrokken externe aanbieder(s) en om deze voorwaarden te accepteren.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service toegankelijk zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u omleiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verplicht om hun inhoud of nauwkeurigheid te beoordelen of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van externe bronnen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan diezelfde derden.

DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons stuurt te wijzigen, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en gebruiken in alle media ons. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen. 7 We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of het intellectuele eigendom schendt van een partij of deze Servicevoorwaarden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons of derden te misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en voor de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

DEEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De verzending van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel valt onder ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

DEEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, servicekosten, verzending, levertijden en productbeschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, zelfs om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, en dit op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij de wet dit vereist. Er kan geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden gedefinieerd die van toepassing is op de Service of een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie die wordt aangeboden in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

DEEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) het overtreden van plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels of wetten; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om onjuiste of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te posten of te verzenden die zal of zou kunnen worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een site-gerelateerd web in gevaar te brengen, evenals andere websites of internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, te browsen, te crawlen of het web te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Service of een gerelateerde site, evenals andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van enig gebruiksverbod.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, vertragingsvrij of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via deze aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Zevessa, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele schade, bestraffende, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of enige dienst of product dat het gebruikt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud ( of product) gepubliceerd, verzonden of toegankelijk gemaakt via de Service, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat deze zich voordoen. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

PARK 14 – VERGOEDING

U stemt ermee in Zevessa en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis , inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van wetten of rechten van derden.

DEEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Gebruik, zonder dat dit oordeel de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantast.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als we naar eigen goeddunken ontdekken of vermoeden dat u een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt of hebt geschonden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

DEEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim door ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of andere beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Service, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden, evenals elke afzonderlijke overeenkomst waarmee we de services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van 88 avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine, IDF, 92200, Frankrijk.

DEEL 19 - WIJZIGINGEN IN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd onze website te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Door onze website en de Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat we wijzigingen in deze Servicevoorwaarden hebben geplaatst, gaat u akkoord met die wijzigingen.

DEEL 20 – COÖRDINATEN

Vragen met betrekking tot de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@zevessa. com