Mentions légales

Definisjoner

Kunde: enhver profesjonell eller fysisk person som er i stand i henhold til artikkel 1123 og følgende i Civil Code, eller juridisk person, som besøker nettstedet underlagt disse generelle betingelsene.
Fordeler og tjenester: https://www. zevessa. com gjør tilgjengelig for klienter:

Innhold: Alle bestanddelene i informasjonen som finnes på nettstedet, spesielt tekster - bilder - videoer.

Kundeinformasjon: Heretter referert til som "Informasjon(er)" som tilsvarer alle personopplysninger som kan lagres av https://www. zevessa. com for å administrere kontoen din, administrasjon av kunderelasjoner og for analytiske og statistiske formål.

Bruker: Internett-bruker kobler til ved å bruke det ovennevnte nettstedet.

Personopplysninger: "Informasjon som tillater, i enhver form, direkte eller indirekte, identifisering av de fysiske personene som den gjelder" (Artikkel 4 i lov nr. 78 -17 av 6. januar , 1978).

Begrepene "personopplysninger", "registrerte", "underleverandør" og "sensitive data" har betydningen definert av den generelle databeskyttelsesforordningen (RGPD: n° 2016-679)

1. Presentasjon av nettsiden.

I henhold til artikkel 6 i lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit til den digitale økonomien, brukere av nettstedet https://www. zevessa. com identiteten til de ulike interessentene i sammenheng med implementeringen og overvåkingen:

Eier : SAS Zevessa – 88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine – RCS Nanterre 902081025
Publikasjonssjef : Zevessa – contact@zevessa. com
Publikasjonsansvarlig er en fysisk eller juridisk person.
Webmaster: Zevessa – contact@zevessa. com
Vert: Shopify - 151 O’Connor Street, Ottawa, Ontario K2P 2L8. 1-613-241-2828
Databeskyttelsesansvarlig : Zevessa – contact@zevessa. com

Disse GDPR juridiske merknadene er hentet fra gratisgeneratoren som tilbys av Orson. io

2. Generelle vilkår for bruk av nettstedet og tjenestene som tilbys.

Nettstedet utgjør et åndsverk som er beskyttet av bestemmelsene i åndsverkloven og gjeldende internasjonale forskrifter. Kunden kan ikke på noen måte gjenbruke, overføre eller utnytte for egen regning hele eller deler av elementene eller verkene på nettstedet.

Bruk av nettstedet https://www. zevessa. com innebærer full aksept av de generelle bruksvilkårene beskrevet nedenfor. Disse bruksvilkårene kan endres eller suppleres når som helst, brukere av nettstedet https://www. zevessa. com er derfor invitert til å konsultere dem med jevne mellomrom.

Dette nettstedet er normalt tilgjengelig for brukere når som helst. Et avbrudd på grunn av teknisk vedlikehold kan imidlertid bestemmes av https://www. zevessa. com, som deretter vil forsøke å kommunisere til brukerne på forhånd datoene og tidspunktene for intervensjonen. Nettstedet https://www. zevessa. com oppdateres jevnlig av https://www. zevessa. com ansvarlig. På samme måte kan de juridiske merknadene endres når som helst: de pålegger seg likevel brukeren som er invitert til å henvise til dem så ofte som mulig for å bli kjent med dem.

3. Beskrivelse av tjenestene som tilbys.

Nettstedet https://www. zevessa. com har som mål å gi informasjon om alle selskapets aktiviteter. https://www. zevessa. com streber etter å tilby på nettstedet https://www. zevessa. com så nøyaktig informasjon som mulig. Den kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for utelatelser, unøyaktigheter og mangler i oppdateringen, verken av seg selv eller av tredjepartspartnere som gir den denne informasjonen.

All informasjon er oppført på https://www. zevessa. com er kun gitt for informasjon, og kan endres. I tillegg er informasjonen på nettstedet https://www. zevessa. com er ikke uttømmende. De gis med forbehold om at endringer har blitt gjort siden de ble lagt ut på nettet.

4. Kontraktsbegrensninger på tekniske data.

Nettstedet bruker JavaScript-teknologi. Nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader knyttet til bruken av nettstedet. I tillegg godtar brukeren av nettstedet å få tilgang til nettstedet ved å bruke nyere utstyr, som ikke inneholder virus og med en siste generasjons nettleser oppdatert. Siden https://www. zevessa. com er vert for en tjenesteleverandør på EUs territorium i samsvar med bestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen (RGPD: nr. 2016-679)

Målet er å tilby en tjeneste som sikrer den beste tilgjengelighetsgraden. Verten sikrer kontinuiteten i tjenesten 24 timer i døgnet, alle dager hele året. Det forbeholder seg likevel retten til å avbryte vertstjenesten for kortest mulig varighet, spesielt med tanke på vedlikehold, forbedring av infrastrukturen, svikt i infrastrukturen eller hvis tjenestene og tjenestene genererer trafikk som anses som unaturlig.

https://www. zevessa. com og verten kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle feil på Internett-nettverket, telefonlinjer eller data- og telefoniutstyr knyttet spesielt til nettverksbelastning som hindrer tilgang til serveren.

5. Immaterielle rettigheter og forfalskninger.

https://www. zevessa. com er eieren av de immaterielle rettighetene og har bruksrettighetene til alle elementene som er tilgjengelige på nettstedet, spesielt tekster, bilder, grafikk, logoer, videoer, ikoner og lyder. Enhver reproduksjon, representasjon, modifikasjon, publisering, tilpasning av hele eller deler av elementene på nettstedet, uansett midler eller prosess som brukes, er forbudt, unntatt med skriftlig forhåndsgodkjenning fra: https://www. zevessa. com

Enhver uautorisert bruk av nettstedet eller noen av elementene det inneholder vil bli ansett som en krenkelse og straffeforfulgt i samsvar med bestemmelsene i Artikkel L. 335-2 og følgende i åndsverkloven.

6. Ansvarsbegrensning.

https://www. zevessa. com fungerer som nettstedets utgiver. https://www. zevessa. com er ansvarlig for kvaliteten og sannheten til innholdet det publiserer.

https://www. zevessa. com kan ikke holdes ansvarlig for direkte og indirekte skader forårsaket av brukerens utstyr ved tilgang til nettsiden https://www. zevessa. com, og som skyldes enten bruk av utstyr som ikke oppfyller spesifikasjonene angitt i punkt 4, eller fra utseendet til en feil eller en inkompatibilitet.

https://www. zevessa. com kan heller ikke holdes ansvarlig for følgeskader (som tap av marked eller tap av muligheter) som følge av bruken av nettstedet https://www. zevessa. com Interaktive rom (mulighet til å stille spørsmål i kontaktområdet) er tilgjengelige for brukere. https://www. zevessa. com forbeholder seg retten til å fjerne, uten forvarsel, alt innhold som er lagt ut på dette området som vil bryte gjeldende lov i Frankrike, spesielt bestemmelsene knyttet til databeskyttelse. Hvis aktuelt, https://www. zevessa. com forbeholder seg også retten til å utfordre brukerens sivile og/eller strafferettslige ansvar, spesielt i tilfelle en rasistisk, fornærmende, ærekrenkende eller pornografisk melding, uavhengig av mediet som brukes (tekst, fotografi …).

7. Håndtering av personopplysninger.

Kunden er informert om regelverket vedrørende markedskommunikasjon, loven av 21. juni 2014 for tillit til den digitale økonomien, databeskyttelsesloven av 06. august 2004 samt den generelle databeskyttelsesforskriften (RGPD : nr. 2016-679).

7. 1 Personer som er ansvarlige for å samle inn personopplysninger

For personopplysninger samlet inn som en del av opprettelsen av brukerens personlige konto og dens navigering på nettstedet, er personen som er ansvarlig for å behandle personopplysninger: Zevessa. https://www. zevessa. comer representert av Ms. Cheng, dets juridiske representant

Som behandlingsansvarlig for dataene den samler inn, https://www. zevessa. com forplikter seg til å respektere rammen av gjeldende lovbestemmelser. Spesielt er det opp til kunden å etablere formålene med databehandlingen, å gi potensielle kunder og kunder, fra innsamlingen av deres samtykker, fullstendig informasjon om behandlingen av deres personopplysninger og å opprettholde et register over behandlinger konsistent med virkeligheten. Når https://www. zevessa. com behandler personopplysninger, https://www. zevessa. com tar alle rimelige skritt for å sikre nøyaktigheten og relevansen til personopplysninger for de formål https://www. zevessa. com behandler dem.

7. 2 Formålet med dataene som samles inn

https://www. zevessa. com kan behandle alle eller deler av dataene:

 • for å tillate navigering på nettstedet og administrasjon og sporbarhet av tjenestene og tjenestene som er bestilt av brukeren: tilkoblings- og bruksdata for nettstedet, fakturering, ordrehistorikk, etc.
 • for å forhindre og bekjempe datasvindel (spamming, hacking osv.): datautstyr som brukes til surfing, IP-adresse, passord (hashed)
 • for å forbedre navigasjonen på nettstedet: tilkoblings- og bruksdata
 • for å gjennomføre valgfrie tilfredshetsundersøkelser på https://www. zevessa. com: e-postadresse
 • for å gjennomføre kommunikasjonskampanjer (sms, e-post): telefonnummer, e-postadresse

https://www. zevessa. com markedsfører ikke dine personopplysninger som derfor kun brukes av nødvendighet eller til statistiske og analytiske formål.

7. 3 Rett til innsyn, retting og innsigelse

I samsvar med gjeldende europeiske forskrifter, brukere av https://www. zevessa. com har følgende rettigheter:

 • rett til tilgang (artikkel 15 GDPR) og retting (artikkel 16 GDPR), oppdatering, fullstendighet av brukerdata rett til blokkering eller sletting av personlige brukerdata (artikkel 17 i GDPR), når de er unøyaktige, ufullstendige, tvetydige , utdatert, eller hvis innsamling, bruk, kommunikasjon eller lagring er forbudt
 • rett til å trekke tilbake samtykke når som helst (artikkel 13-2c GDPR)
 • rett til å begrense behandlingen av brukerdata (artikkel 18 GDPR)
 • rett til å motsette seg behandling av brukerdata (artikkel 21 GDPR)
 • rett til portabilitet av data som brukere har oppgitt, når disse dataene er gjenstand for automatisert behandling basert på deres samtykke eller på en kontrakt (artikkel 20 GDPR)
 • rett til å definere skjebnen til brukerdata etter deres død og til å velge hvemhttps://www. zevessa. com må kommunisere (eller ikke) deres data til en tredjepart som de tidligere har utpekt

Så snarthttps://www. zevessa. com blir oppmerksom på en brukers død og i mangel av instruksjoner fra ham, https://www. zevessa. com forplikter seg til å ødelegge sine data, med mindre oppbevaring av dem viser seg nødvendig for bevisformål eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

Hvis brukeren ønsker å vite hvordan https://www. zevessa. com bruker sine personopplysninger, be om å rette dem eller motsette seg behandlingen, kan brukeren kontakte https://www. zevessa. com skriftlig til følgende adresse:

Zevessa
88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine.

I dette tilfellet må brukeren angi personopplysningene han ønskerhttps://www. zevessa. com korrigerer, oppdaterer eller sletter, identifiserer seg nøyaktig med en kopi av et identitetsdokument (identitetskort eller pass).

Forespørsler om å slette personopplysninger vil være underlagt forpliktelsene som er pålagt https://www. zevessa. com ved lov, inkludert oppbevaring eller arkivering av dokumenter. Til slutt, brukere av https://www. zevessa. com kan sende inn en klage til tilsynsmyndighetene, og spesielt CNIL (https://www. cnil. no/no/klager).

7. 4 Ikke-utlevering av personopplysninger

https://www. zevessa. com har forbud mot å behandle, være vert for eller overføre informasjonen som samles inn om sine kunder til et land utenfor EU eller anerkjent som "uegnet" av EU-kommisjonen uten først å informere kunden. Imidlertid https://www. zevessa. com står fritt til å velge sine tekniske og kommersielle underleverandører på betingelse av at de gir tilstrekkelige garantier med hensyn til kravene i den generelle databeskyttelsesforskriften (RGPD: nr. 2016-679).

https://www. zevessa. com forplikter seg til å ta alle nødvendige forholdsregler for å ivareta sikkerheten til Informasjonen og spesielt at den ikke blir kommunisert til uautoriserte personer. Imidlertid, hvis en hendelse som påvirker integriteten eller konfidensialiteten til kundeinformasjon blir gjort oppmerksom på https://www. zevessa. com, må sistnevnte informere Kunden så snart som mulig og informere ham om de korrigerende tiltakene som er tatt. Også https://www. zevessa. com samler ikke inn noen "sensitive data".

Brukerens personlige data kan behandles av tilknyttede selskaper til https://www. zevessa. com og underleverandører (tjenesteleverandører), utelukkende for å utføre formålene med denne policyen.

Innenfor grensene for deres respektive attribusjoner og for formålene nevnt ovenfor, vil hovedpersonene sannsynligvis ha tilgang til dataene til brukerne av https://www. zevessa. com er først og fremst våre kundeserviceagenter.


8. Hendelsesvarsling

Uansett hvor hardt du prøver, er ingen metode for overføring over Internett, og ingen metode for elektronisk lagring, helt sikker. Vi kan derfor ikke garantere absolutt sikkerhet. Hvis vi blir oppmerksomme på et sikkerhetsbrudd, vil vi varsle berørte brukere slik at de kan iverksette passende tiltak. Våre prosedyrer for varsling av hendelser tar hensyn til våre juridiske forpliktelser, enten på nasjonalt eller europeisk nivå. Vi er forpliktet til å informere kundene våre fullt ut om alle forhold knyttet til sikkerheten til kontoen deres og til å gi dem all informasjonen som er nødvendig for å hjelpe dem med å overholde deres egne regulatoriske rapporteringsplikter.

Ingen personlig informasjon om nettstedets bruker https://www. zevessa. com blir ikke publisert uten brukerens viten, byttet, overført, tildelt eller solgt på noe medium til tredjeparter. Bare hypotesen om overtakelsen av https://www. zevessa. com og dets rettigheter vil tillate overføring av nevnte informasjon til den potensielle kjøperen som igjen vil være bundet av den samme forpliktelsen til å lagre og endre data med hensyn til brukeren av nettstedet https: // www. zevessa. com

8. 1 Sikkerhet

For å sikre sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysninger og personlige helsedata, https://www. zevessa. com bruker nettverk beskyttet av standardenheter som brannmurer, pseudonymisering, kryptering og passord.

Når du behandler personopplysninger, https://www. zevessa. comtar alle rimelige tiltak for å beskytte dem mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse.

9. Hypertekstlenker "cookies" og internett-tags ("tags")

Nettstedet https://www. zevessa. com inneholder en rekke hyperkoblinger til andre nettsteder, gitt med tillatelse fra https://www. zevessa. com Imidlertid https://www. zevessa. com har ikke mulighet til å verifisere innholdet på nettstedene som er besøkt på denne måten, og påtar seg derfor ikke noe ansvar for dette.

Med mindre du bestemmer deg for å deaktivere informasjonskapsler, godtar du at nettstedet kan bruke dem. Du kan deaktivere disse informasjonskapslene når som helst og gratis fra deaktiveringsalternativene som tilbys og tilbakekalles nedenfor, vel vitende om at dette kan redusere eller hindre tilgjengeligheten til alle eller deler av tjenestene som tilbys av nettstedet.

9. 1 "COOKIES"

En "informasjonskapsel" er en liten informasjonsfil som sendes til brukerens nettleser og lagres på brukerens terminal (f.eks. datamaskin, smarttelefon), (heretter kalt "informasjonskapsler"). Denne filen inneholder informasjon som brukerens domenenavn, brukerens internettilgangsleverandør, brukerens operativsystem, samt dato og klokkeslett for tilgang. Informasjonskapsler risikerer ikke på noen måte å skade brukerens terminal.

https://www. zevessa. com vil sannsynligvis behandle brukerens informasjon om hans besøk på nettstedet, for eksempel sidene som er konsultert, søkene som er utført. Denne informasjonen tillater https://www. zevessa. com for å forbedre innholdet på nettstedet, brukerens navigasjon.

Cookies som letter navigering og/eller levering av tjenester som tilbys av nettstedet, kan brukeren konfigurere sin nettleser slik at han kan bestemme om han ønsker å godta dem eller ikke, slik at informasjonskapsler registreres i terminalen eller tvert imot , blir de avvist, enten systematisk eller i henhold til deres utsteder. Brukeren kan også konfigurere nettleserprogramvaren slik at aksept eller avslag på informasjonskapsler tilbys ham fra tid til annen, før en informasjonskapsel sannsynligvis vil bli lagret i terminalen hans. https://www. zevessa. com informerer brukeren om at i dette tilfellet kan det hende at funksjonene til navigasjonsprogramvaren hans ikke alle er tilgjengelige.

Hvis brukeren nekter å registrere informasjonskapsler i sin terminal eller sin nettleser, eller hvis brukeren sletter de som er registrert der, blir brukeren informert om at hans navigasjon og hans opplevelse på nettstedet kan være begrenset. Dette kan også være tilfelle når https://www. zevessa. com eller en av dets tjenesteleverandører kan ikke gjenkjenne, av teknisk kompatibilitetsformål, typen nettleser som brukes av terminalen, språk- og visningsinnstillingene eller landet som terminalen ser ut til å være koblet til Internett fra.

Hvis aktuelt, https://www. zevessa. com fraskriver seg alt ansvar for konsekvensene knyttet til den forringede funksjonen til nettstedet og alle tjenester som tilbys av https://www. zevessa. com, som følge av (i) avvisning av informasjonskapsler av brukeren (ii) umuligheten av https://www. zevessa. com for å registrere eller konsultere informasjonskapslene som er nødvendige for deres drift på grunn av brukerens valg. For administrasjon av informasjonskapsler og brukervalg er konfigurasjonen av hver nettleser forskjellig. Det er beskrevet i hjelpemenyen til nettleseren, som lar deg vite hvordan brukeren kan endre sine ønsker når det gjelder informasjonskapsler.

Når som helst kan brukeren velge å uttrykke og endre sine ønsker når det gjelder informasjonskapsler. https://www. zevessa. com kan også bruke tjenestene til eksterne tjenesteleverandører for å hjelpe den med å samle inn og behandle informasjonen beskrevet i denne delen.

Til slutt, ved å klikke på ikonene dedikert til de sosiale nettverkene Twitter, Facebook, Linkedin og Google Plus som vises på https://www. zevessa. com eller i mobilapplikasjonen og hvis brukeren har akseptert innskudd av informasjonskapsler ved å fortsette å surfe på nettstedet eller mobilapplikasjonen til https://www. zevessa. com, Twitter, Facebook, Linkedin og Google Plus kan også plassere informasjonskapsler på enhetene dine (datamaskin, nettbrett, mobiltelefon).

Disse typer informasjonskapsler plasseres kun på terminalene dine hvis du samtykker til dem, ved å fortsette å surfe på nettstedet eller mobilapplikasjonen til https://www. zevessa. com Når som helst kan brukeren likevel trekke tilbake sitt samtykke til https://www. zevessa. com setter inn denne typen informasjonskapsler.

9. 2 INTERNETT-TAGS

https://www. zevessa. com kan av og til bruke web-beacons (også kjent som "tags", eller action-tags, én-piksel GIF-er, klare GIF-er, usynlige GIF-er og én-til-én GIF-er) og distribuere dem gjennom en partnernettanalysespesialist som kan være lokalisert (og derfor lagre den tilsvarende informasjonen, inkludert brukerens IP-adresse) i et fremmed land.

Disse kodene plasseres både i nettannonser som lar Internett-brukere få tilgang til nettstedet, og på de forskjellige sidene på nettstedet.

Denne teknologien tillater https://www. zevessa. com for å vurdere besøkendes svar på nettstedet og effektiviteten av dets handlinger (for eksempel antall ganger en side åpnes og informasjonen konsultert), samt bruken av denne siden av "Brukeren".

Den eksterne tjenesteleverandøren kan samle inn informasjon om besøkende på nettstedet og andre nettsteder ved å bruke disse kodene, kompilere rapporter om nettstedets aktivitet for https://www. zevessa. com, og tilby andre tjenester knyttet til bruken av den og Internett.

10. Gjeldende lov og tildeling av jurisdiksjon.

Enhver tvist i forbindelse med bruken av nettstedet https://www. zevessa. com er underlagt fransk lov. Bortsett fra tilfeller der loven ikke tillater det, er eksklusiv jurisdiksjon gitt til de kompetente domstolene i Neuilly sur Seine